Lesní školka Na Kozinci

Přijďte k nám na kopec Kozinec!

Zvou vás lesy, louky, skalky, potok, starý sad, kamarádi, přátelé.


Na podzim se budeme brouzdat bukovým listím, sbírat červená jablíčka, pozorovat hejna ptáků a draky na obloze, hřát se u ohně...


V zimě? Radovat se ze sněhu! Válet se v něm, klouzat se. Nebudeme se ho moci nabažit. Budeme v něm kreslit, malovat, stavět z něj. Až nám prokřehnou prsty a zčervenají nosy, utečeme ke kamnům.


Na jaře budeme nadšeně objevovat první kvítky, zpívat s ptáky. Se smíchem se rozeběhneme po louce, dojdeme na vrbové proutí a upleteme pomlázky. V zahradě zasejeme semínka a přivítáme mláďata.


V létě nám les poskytne stín, potok osvěžení. Budeme se brodit vodou, stříkat po sobě, výskat nadšením, stavět hráze. V trávě objevíme jahody, ve stráni ostružiny. Prohřátá louka nám bude nejpřepychovějším tanečním sálem i zápasištěm.

Budeme péct chléb, sázet stromy, společně pracovat i odpočívat, stolovat, povídat si,...Máte chuť být s námi? Stačí prostě přijít nebo nás kontaktovat...

A nemyslete, stejně krásně je u nás i za deště, mlhy, větru, vánice – střídá se šustot, hukot, ticho a dětský smích...